241


ویژگی های کلی

  • نوع نخ: آکرولیک
  • شانه: 1800 شانه
  • سایز: 50*70 -50*80 -50*100 -70*100 - 1/5*1- 1*1 -1/5*1/51 - 2/25*1/5 -3*2
  • نوع دستگاه: HCl

تومان


تست دکوراسیون

طرح ترک