100226


ویژگی های کلی

  • نوع نخ: پلی استر
  • شانه: 700 شانه
  • تراکم: 2550
  • پایل خاب: 9 mm
  • سایز: 1/5*1- 1*1 -1/5*1/51 - 2/25*1/5 -3*2
  • نوع دستگاه: hcp

تومان


تست دکوراسیون

فرش 700 شانه عروسکی