آسمان


ویژگی های کلی

  • نوع نخ: %100 اکرولیک
  • شانه: 1200 شانه
  • تراکم: 3600
  • پایل خاب: 6mm
  • سایز: 1/5*1 - 2*1- 3*1 - 4*1 - 2/25*1/5 -3*2 -3/5*2/5 - 4*3
  • نوع دستگاه: HCI

تومان


تست دکوراسیون

فرش 1200 شانه